Privacybeleid

Privacy statement: Motto Products BV/Besparenkan 1 Januari 2022

Wie zijn wij?
De Besparenkan website is onderdeel van Motto Products B.V., hierna aangeduid als Motto Products.
Besparenkan is een financiële assistent dat consumenten helpt met het besparen op de vaste lasten. Onze adviseurs staan klaar om u te adviseren op het gebied van energie, alles-in-1 (internet, televisie en vaste telefonie), mobiel en verzekeringen.

Wat is ons doel:
Het doel van Motto Products is het aanbieden van een vergelijking tussen leveranciers van producten als energie, alles-in-1 (internet, televisie en vaste telefonie), mobiel en verzekeringen zodat u een voordelig product kunt kiezen.

Welke gegevens verwerken wij van u:
Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (elektronisch/schriftelijk via een website aangemeld of mondeling in een persoonlijk gesprek). U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen, om een vergelijking te maken tussen leveranciers van de producten die op de website van Besparenkan worden genoemd. Besparenkan zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

De volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

Bij aanmelding van één van onze campagnes voor een (energie) vergelijking:

 • Geslacht (optioneel)
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer
 • E-mail adres (optioneel)
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken
 • Huidige energieleverancier
 • Datum en tijd van aanmelding
 • IP-adres en website van aanmelding

Bij het aanmelden voor een overeenkomst:

 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
 • Geboortedatum en geslacht
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Verbruiks- en technische gegevens van uw aansluiting
 • E-mail adres voor het versturen van het contractvoorstel

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u indien mogelijk op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit kenbaar maken aan ons bedrijf: Motto Products, t.a.v. databasemanagement, Pastoor Vonckenstraat 21, 6166 CV Geleen of op info@besparenkan.nl of telefonisch op 088 – 0550110.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als zakelijke informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door Besparenkan alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden in ieder geval buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet noodzakelijke gegevens zullen verwijderd worden. Gegevens voor de administratie zullen wij langer bewaren.

Recht van Bezwaar:
Indien u niet meer telefonisch door ons benaderd wilt worden voor een energieaanbod kunt u dat aangeven via info@besparenkan.nl of bellen met 088 – 0550110 of via het formulier op onze website. Vermeldt duidelijk uw naam en telefoonnummer in uw bericht en dan melden wij u aan voor het Recht van Bezwaar.

Rechten van betrokkenen:
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@besparenkan.nl of telefonisch op 088 – 0550110 of via het contactformulier op onze website.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Voor de voorwaarden van een dergelijk verzoek; meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van de Autoriteit Persoonsgegevens).
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat het aangepast wordt.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.
 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hyperlinks:
Onze website bevat hyperlinks naar andere sites die niet tot ons netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch voor de inhoud van deze sites. De sites van het netwerk gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, de verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. U als bezoeker kan te allen tijde aanbieder verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

Hoewel Motto Products uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies:
Bij het bezoeken van deze website en deelname aan eventuele online vergelijkingen laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens (cookies) worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag resp. reactie of het aanpassen en verbeteren van de website.

Wat zijn cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruiksgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. De volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres.
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm.
 • Vanaf welke pagina u op de Besparenkan website bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang u de Besparenkan website bezoekt of gebruikt.
 • Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Besparenkan website.
 • Welke pagina’s u bezoekt op de Besparenkan website.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. U kunt de cookies verwijderen via uw browser.

Wij gebruiken IP-adressen en “cookies” om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt daarbij gebruik van het programma “Google Analytics”. Voor de wijze waarop deze software uw gegevens verzamelt en opslaat raden wij u aan kennis te nemen van de privacy-policy ten aanzien van deze software. Daarbij wijzen wij u op het volgende:

Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer
Alle foto’s, graphics en teksten zijn eigendom van Besparenkan (behalve de logo’s van de leveranciers die op de website toonbaar zijn). Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besparenkan worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, noch offline, noch online. Inbreuk is bovendien een strafbaar feit. Onverminderd de civielrechtelijke bevoegdheden om inbreuk tegen te gaan en/of om schadevergoeding te vorderen, behoudt Besparenkan zich het recht voor om aangifte te doen.

Besparenkan behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.