Wat zijn transportkosten?

Stroom en gas dat je ontvangt komt binnen via een netwerk. Dit netwerk bestaat onder andere uit heel veel kabels en buizen. Deze kabels en buizen zijn nodig voor het vervoer van het gas en de energie. De transportkosten betaal je als vergoeding voor het gebruik van het netwerk, alsmede het onderhoud en aansluiting naar je woning op het netwerk. De transportkosten worden door de netbeheerder van je regio in rekening gebracht. Het is sinds 1 augustus 2013 dat de transportkosten niet meer apart vermeld staan, maar als onderdeel van de energiefactuur.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Energierekening hoger in 2012

Nederlandse huishoudens gaan gemiddeld 23 euro per jaar meer betalen voor energie, meldt NU.nl.

Vanaf 2012 stijgen de tarieven van de regionale gasnetbeheerders en de regionale elektriciteitsnetbeheerders met gemiddeld 8,9 procent. Dit blijkt uit de tariefbesluiten van de periode 2011-2013 die de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) vrijdag publiceerde.
Een substantieel deel van de energierekening bestaat uit transportkosten, ofwel de kosten van de netbeheerders.

Onderzoek

De NMa houdt toezicht op de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. In 2012 gaat de NMa nader onderzoeken hoe de kosten en inkomsten van de regionale netbeheerders zich ontwikkelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken of de verwachte kostenontwikkeling in lijn is met de daadwerkelijke kostenontwikkeling. De NMa past de inkomsten van de regionale netbeheerders in toekomstige jaren aan als de uitkomsten en inzichten over de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geven.

Te veel betalen

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, gaan de tariefsverhogingen per 2012 in eerste instantie toch door. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

Op 1 januari worden de energietarieven weer bijgesteld, nu nog profiteren van de oude tarieven maak vrijblijvend een vergelijking met de online energie vergelijker.