Wat is een transportprognose?

Een andere benaming voor transportprognose is ook wel t-prognose. Dit is de prognose die producenten van energie en de regionale netbeheerders doorsturen naar TenneT. De transportprognose houdt de planning bij van uur tot uur. Er kan een nauwkeurige weergave van de gevraagde transporten getoond worden in de transportprognose van TenneT. Producenten van elektriciteit geven deze waardes uiterlijk een dag van te voren door aan TenneT.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat zijn systeemdiensten?

De systeemdiensten zijn de diensten die de landelijke netbeheerder TenneT levert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen en de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

Waarom voert TenneT systeemdiensten uit? TenneT voert systeemdiensten uit om te waarborgen dat het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige manier verloopt. Daarbij zijn deze systeemdiensten van belang om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen. Verder voert TenneT de systeemdiensten uit om de energiebalans op alle elektriciteitsnetten in Nederland te herstellen of te handhaven. In de Systeemcode zijn de systeemdiensten van TenneT vastgelegd. Ook is TenneT verplicht de systeemdiensten volgens internationale afspraken en verplichtingen (UCTE-policies) na te komen.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is TenneT?

TenneT is de netbeheerder voor het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Bijna iedere woning en kantoorpand heeft een aansluiting voor gas en/of elektriciteit dat is aangelegd door een netbeheerder. Deze aansluitingen worden beheerd door de netbeheerder. Je kunt om deze reden niet zelf kiezen voor een netbeheerder, je hebt wel de vrijheid om te kiezen voor een andere energieleverancier.

Als netbeheerder legt TenneT nieuwe hoogspanningsnetwerken aan, worden bestaande netwerken beheerd en worden nieuwe, efficiënte vormen van netwerkinfrastructuur ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met overheden, investeerders en belangenorganisaties, met als doel de elektriciteitsnetwerken van Noordwest-Europa met elkaar te kunnen verbinden.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.