Wat is een transportprognose?

Een andere benaming voor transportprognose is ook wel t-prognose. Dit is de prognose die producenten van energie en de regionale netbeheerders doorsturen naar TenneT. De transportprognose houdt de planning bij van uur tot uur. Er kan een nauwkeurige weergave van de gevraagde transporten getoond worden in de transportprognose van TenneT. Producenten van elektriciteit geven deze waardes uiterlijk een dag van te voren door aan TenneT.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat zijn systeemdiensten?

De systeemdiensten zijn de diensten die de landelijke netbeheerder TenneT levert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen en de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

Waarom voert TenneT systeemdiensten uit? TenneT voert systeemdiensten uit om te waarborgen dat het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige manier verloopt. Daarbij zijn deze systeemdiensten van belang om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen. Verder voert TenneT de systeemdiensten uit om de energiebalans op alle elektriciteitsnetten in Nederland te herstellen of te handhaven. In de Systeemcode zijn de systeemdiensten van TenneT vastgelegd. Ook is TenneT verplicht de systeemdiensten volgens internationale afspraken en verplichtingen (UCTE-policies) na te komen.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is TenneT?

TenneT is de netbeheerder voor het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Bijna iedere woning en kantoorpand heeft een aansluiting voor gas en/of elektriciteit dat is aangelegd door een netbeheerder. Deze aansluitingen worden beheerd door de netbeheerder. Je kunt om deze reden niet zelf kiezen voor een netbeheerder, je hebt wel de vrijheid om te kiezen voor een andere energieleverancier.

Als netbeheerder legt TenneT nieuwe hoogspanningsnetwerken aan, worden bestaande netwerken beheerd en worden nieuwe, efficiënte vormen van netwerkinfrastructuur ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met overheden, investeerders en belangenorganisaties, met als doel de elektriciteitsnetwerken van Noordwest-Europa met elkaar te kunnen verbinden.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Nederland gebruikt steeds meer groene stroom

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken steeds meer groene stroom. Zo blijkt uit het jaaroverzicht (PDF) van CertiQ.

Het aantal afgeboekte groene stroom certificaten is dit jaar met bijna 22% gestegen. TenneT geeft aan dit gelijk staat aan het verbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Maar liefst 33,5 miljoen certificaten zijn in 2011 afgeboekt.

Certificaten voor groene stroom

Het is niet mogelijk te zien of er nu groene of juist grijze stroom uit het stopcontact komt. Daarom wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit certificaten. Een producent van groene energie ontvangt per geproduceerde megawattuur (MWh) een certificaat, een soort bewijs van echtheid. Zodra deze megawattuur daadwerkelijk aan een huishouden of bedrijf wordt geleverd door de energieleverancier wordt dit certificaat afgeboekt. Dat wil dus zeggen dat het aantal afgeboekte groene stroom certificaten aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit dat er is gebruikt.

Vraag overstijgt aanbod in Nederland

Het afgelopen jaar (2011) werden in Nederland 11,1 miljoen certificaten aangemaakt, in 2010 waren dit er nog 10,7 miljoen. De vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit is echter groter dan het aanbod in Nederland. Daarom worden er buitenlandse certificaten ingekocht. Waren dat er in 2010 nog 16 miljoen, verleden jaar was dit cijfer gestegen naar 25 miljoen certificaten.

2010 2011
Aangemaakte certificaten 10,7 miljoen 11,1 miljoen
Geïmporteerde certificaten 16 miljoen 25,5 miljoen
Afgeboekte certificaten 27,5 miljoen 33,5 miljoen

Herkomst groene stroom

De grootse bronnen van groene elektriciteit zijn in Nederland biomassa, goed voor 6,4 miljoen certificaten, en windenergie, 4,2 miljoen certificaten.
De geïmporteerde certificaten bestaan voor het overgrote deel uit duurzame elektriciteit uit waterkrachtcentrales in Noorwegen.

CertiQ

CertiQ is een 100% dochtervennootschap van TenneT TSO B.V. en certificeert elektriciteit uit duurzame bronnen. In Nederland gelden de certificaten van CertiQ voor duurzame elektriciteit als het enige bewijs dat een leverancier ‘groene’ elektriciteit levert. Bovendien vormen deze certificaten de basis voor de subsidieregelingen die gericht zijn op het stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit. CertiQ werkt nauw samen met collega-instellingen in Europa om ook de Europese markt op het gebied van certificering van elektriciteit to stand te brengen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.certiq.nl.

Gebruikt u nog geen groene stroom?

Maakt u zelf nog geen gebruik van groene stroom? Maak dan een vergelijking met onze handige online vergelijker en profiteer van de vaak lage tarieven. Pas in het overzicht de filter aan zodat “Soort energie” op “groen” staat en vergelijk op die manier alleen groene stroom aanbieders.