Hoe kan jij geld besparen met zonnepanelen?

Waarschijnlijk ben je bezig om bewust om te gaan met geld en te sparen wanneer het mogelijk is. Naast de algemene tips over isoleren, de verwarming een graad lager zetten en bewuster aankopen doen, is er echter nog een goede manier om de wereld en je portemonnee vrolijker te maken.

Verder lezen

Wat is een energiecollectief?

Dit is een collectief (samenwerking) dat voor consumenten resulteert in een goedkoper energietarief voor stroom en/of gas. Door meerdere huishoudens te verenigen in de aanschaf van energiecontracten kunnen er goedkopere maandbedragen worden afgesproken met de energiebedrijven. De inkoop wordt over het algemeen gerealiseerd middels een veiling. Het energiecollectief zet een veiling uit waarop energieleveranciers een bod op mogen uitbrengen. De energieleverancier met de laagste tarieven wint de veiling en mag dan het energiecollectief van stroom en/of gas voorzien.

Er zijn een 2-tal verschillende energiecollectieven te vinden in Nederland, namelijk een doorlopende en onafhankelijk energiecollectief en een energiecollectief met een 1-malige veiling.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is groene stroom?

Groene energie, of groene stroom is de tegenhanger van grijze stroom. Dit is energie dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, zon en water. Groene energie is over het algemeen iets duurder dan grijze stroom, het is wel vele malen beter voor het milieu! Bij de productie van groene energie komt er vrijwel geen CO2 vrij, waardoor het broeikaseffect vrijwel nihil is.

De gedachte om te kiezen voor groene stroom komt voort uit het feit dat een steeds groeiend aantal huishoudens op een duurzame en verantwoorde manier energie willen afnemen. Nederland krijgt steeds meer windmolenparken om in die behoefte te kunnen voorzien. Groene stroom wordt opgewekt uit:

  • Zonne-energie. Consumenten en bedrijven plaatsen zonnepanelen die zonne-energie opwekken. Deze energie kan in veel gevallen ook teruggeleverd worden aan de energieleverancier.
  • Windenergie. Er zijn windmolenparken in de zee en op het land die bij de juiste hoeveelheid wind energie opwekken.
  • Biomassa. Opwekken van energie middels vergisting, verbranding of vergassing van biomassa. Onder biomassa wordt tuinafval, mest en rioolslib verstaan.
  • Waterkracht. Met behulp van zwaartekracht wordt water door elektriciteitsturbines geleid. Deze komen in beweging, echter komt deze vorm van opwekken van groene stroom vrij weinig voor in Nederland.

Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.