Nieuwe windparken op zee

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Een van de belangrijkste vormen van duurzame energie is windenergie. De overheid ziet dan ook een taak voor zichzelf weggelegd om windenergie te stimuleren en heeft onlangs, naast de reeds bestaande plannen, nog eens drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken worden aangelegd.
Het doel is om tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee te bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale energieverbruik.

Continue reading

Energierekening gaat met gemiddeld 200 euro stijgen

Nederlandse huishoudens gaan tot 2019 gemiddeld 200 euro per jaar meer betalen voor hun energie afname. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de energiebelasting en de daling van de te ontvangen heffingskorting voor stroom. De belastingwijzigingen zijn grotendeels op Prinsjesdag al aangekondigd, maar het nieuwe Kabinet gooit er nog eens een schepje bovenop!!!

Continue reading

Energie besparen wordt makkelijker voor huishoudens

Huishoudens met een slimme meter krijgen vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Hiermee kunnen zij gemiddeld 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Daarnaast krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten, zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom. Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar. Deze afspraken zijn onderdeel van een vandaag getekend convenant dat moet leiden tot 10 PJ (petajoules) extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Continue reading

Energiebelasting stijgt in 2016

Een huishouden met een gemiddeld verbruik (3360 kWh en 1440 m3) is in 2016 gemiddeld € 18,00 duurder uit. Energiebelasting bestaat uit alle overheidsheffingen op het verbruik van energie en wordt door de overheid elk jaar opnieuw vastgesteld. Als gevolg van een duurzaamheidsmaatregel wordt de energiebelasting voor bedrijven en particulieren in 2016 verhoogd. Energiebelasting betaalt u via uw energierekening en wordt door uw energieleverancier afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Elektriciteit energiebelasting
Verbruik vanaf Verbruik tot en met Tarief 2015 Tarief 2016
0 10.000 kWh € 0,1196 € 0,1007
10.001 50.000 kWh € 0,0469 € 0,04996
50.001 10.000.000 kWh € 0,0125 € 0,01331
> 10.000.000 particulier kWh € 0,0010 € 0,00107
> 10.000.000 zakelijk kWh € 0,0005 € 0,00053
Aardgas energiebelasting
Verbruik vanaf Verbruik tot en met Tarief 2015 Tarief 2016
0 170.000 m3 € 0,1911 € 0,25168
170.001 1.000.000 m3 € 0,0677 € 0,06954
1.000.001 10.000.000 m3 € 0,0247 € 0,02537
> 10.000.000 particulier m3 € 0,0118 € 0,01212
> 10.000.000 zakelijk m3 € 0,0118 € 0,01212

Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.