Wat zijn leveringskosten?

Kosten die je energieleverancier aan je doorberekend voor de levering van stroom en/of gas heten leveringskosten. Deze kosten zijn onder te verdelen in vaste kosten en variabele kosten.

Vaste kosten. Kosten die altijd betaald moeten worden, ongeacht de totaal afgenomen hoeveelheid gas en/of stroom.
Variabele kosten. Dit bedrag dat je moet betalen is geheel afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt gas (per m3) en/of stroom (per kWh) vermenigvuldigt met de tarieven die de energieleverancier hanteert.

Een energierekening bestaat voor zo’n 45% uit leveringskosten. De rest van de rekening bestaat uit onder andere belastingen, netwerkkosten en meterkosten.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Energierekening hoger in 2012

Nederlandse huishoudens gaan gemiddeld 23 euro per jaar meer betalen voor energie, meldt NU.nl.

Vanaf 2012 stijgen de tarieven van de regionale gasnetbeheerders en de regionale elektriciteitsnetbeheerders met gemiddeld 8,9 procent. Dit blijkt uit de tariefbesluiten van de periode 2011-2013 die de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) vrijdag publiceerde.
Een substantieel deel van de energierekening bestaat uit transportkosten, ofwel de kosten van de netbeheerders.

Onderzoek

De NMa houdt toezicht op de regionale netbeheerders elektriciteit en gas. In 2012 gaat de NMa nader onderzoeken hoe de kosten en inkomsten van de regionale netbeheerders zich ontwikkelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken of de verwachte kostenontwikkeling in lijn is met de daadwerkelijke kostenontwikkeling. De NMa past de inkomsten van de regionale netbeheerders in toekomstige jaren aan als de uitkomsten en inzichten over de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geven.

Te veel betalen

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Als zij bezwaar aantekenen tegen de tariefbesluiten, gaan de tariefsverhogingen per 2012 in eerste instantie toch door. Mocht het bezwaar gegrond bevonden worden, dan worden eventueel te veel betaalde gelden in toekomstige tarieven verrekend.

Op 1 januari worden de energietarieven weer bijgesteld, nu nog profiteren van de oude tarieven maak vrijblijvend een vergelijking met de online energie vergelijker.