Nieuwe windparken op zee

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Een van de belangrijkste vormen van duurzame energie is windenergie. De overheid ziet dan ook een taak voor zichzelf weggelegd om windenergie te stimuleren en heeft onlangs, naast de reeds bestaande plannen, nog eens drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken worden aangelegd.
Het doel is om tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee te bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale energieverbruik.

Continue reading

Wat is groene stroom?

Groene energie, of groene stroom is de tegenhanger van grijze stroom. Dit is energie dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, zon en water. Groene energie is over het algemeen iets duurder dan grijze stroom, het is wel vele malen beter voor het milieu! Bij de productie van groene energie komt er vrijwel geen CO2 vrij, waardoor het broeikaseffect vrijwel nihil is.

De gedachte om te kiezen voor groene stroom komt voort uit het feit dat een steeds groeiend aantal huishoudens op een duurzame en verantwoorde manier energie willen afnemen. Nederland krijgt steeds meer windmolenparken om in die behoefte te kunnen voorzien. Groene stroom wordt opgewekt uit:

  • Zonne-energie. Consumenten en bedrijven plaatsen zonnepanelen die zonne-energie opwekken. Deze energie kan in veel gevallen ook teruggeleverd worden aan de energieleverancier.
  • Windenergie. Er zijn windmolenparken in de zee en op het land die bij de juiste hoeveelheid wind energie opwekken.
  • Biomassa. Opwekken van energie middels vergisting, verbranding of vergassing van biomassa. Onder biomassa wordt tuinafval, mest en rioolslib verstaan.
  • Waterkracht. Met behulp van zwaartekracht wordt water door elektriciteitsturbines geleid. Deze komen in beweging, echter komt deze vorm van opwekken van groene stroom vrij weinig voor in Nederland.

Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is een opwekkingsbron?

Dit is de bron die energie opwekt. Het hangt sterk af van de energiebron welke opwekkingsbron er gebruikt is om de energie voor je energiecontract te leveren. De meeste energieleveranciers bieden tegenwoordig onder andere groene stroom aan. Dit wordt vaak opgewerkt met behulp van een duurzame (schone) opwekkingsbron zoals zon, water en wind.

Het kan voorkomen dat energieleveranciers groene stroom leveren vanuit een grijze opwekkingsbron, maar dit compenseren door projecten te financieren waarmee bijvoorbeeld nieuwe bossen worden aangelegd.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


E.on stopt met kolenenergie

E.on, de grootste energieleverancier in Duitsland neemt volledig afstand van zijn gas- en kolencentrales. De centrales worden overgedragen aan een andere, nieuwe onderneming die ook de centrales van E.on in Nederland overneemt. Het energiebedrijf gaat zich vanaf heden vooral richten op hernieuwbare energie.

Continue reading