Energie duurder in 2013

Consumenten gaan per 2013 zeker 87 euro per jaar meer betalen voor elektriciteit en gas. Dat komt door maatregelen in het bezuinigingsakkoord.

Hogere olieprijzen

Volgens Erik Smith, consultant bij Energy Circle, loopt de nota op doordat de btw stijgt van 19 tot 21 procent en aardgas en kolen zwaarder worden belast.
Smith waarschuwt ook dat de olieprijs in 2013 gemiddeld veel hoger dan op 111 dollar zal komen, de aanname die D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun bezuinigingsakkoord met VVD en CDA hebben opgenomen. “De afgelopen periode varieerde het tussen de 115 en 125 dollar.” De olieprijs bepaalt mede de prijs van gas.

Energiewereld vloekt en tiert

Iedereen in de energiewereld vloekt en tiert dan ook. Eigenaren van gas en kolencentrales omdat ze extra belasting moeten gaan betalen, voorstanders van meer duurzame investeringen omdat ook zij niet aan hun trekken komen.
Smith berekent: “2% btw, plus 1% hogere aardgasbelasting, plus 1% kolenbelasting is 87 euro.”
De energiebedrijven in het land zijn niet te spreken over de aardgas- en kolenbelasting die hen boven het hoofd hangt. “De grijze stroom wordt straks gewoon uit het buitenland gehaald. Het investeringsklimaat voor groene energie wordt niet verbeterd. Sterker nog, deze belasting betekent een lastenverzwaring, zonder betere mogelijkheden voor investeringen in groene energie,” zegt brancheorganisatie Energie-Nederland desgevraagd in een verklaring. De Nederlandse overheid wenst dat de hoeveelheid windmolens, ook op zee, fiks omhoog gaat, maar wil daar fiscaal niet aan bijdragen.

Zonnepanelen

Smith noemt de door Groen Links en milieuactivisten bejubelde korting op zonnepanelen een ’te verwaarlozen’ effect voor huishoudens hebben. Daar is een potje van 200 miljoen euro voor.
Bovendien, het groene energiebedrijf Eneco heeft al aangekondigd ook zonder die verlaging consumenten de extra btw terug te geven, indien de panelen bij hen worden gekocht. Het lijkt van de zotte om zaken uit de schatkist te betalen, die de markt zelf voor zijn rekening neemt.
Eneco is als enige wél positief over het akkoord, dat volgens topman Jeroen de Haas aanknopingspunten biedt voor de volgende regering.

Postcodecheck?

Profiteer nu nog van de voordelige tarieven. Doe onze postcodecheck en kijk welke energieleverancier voor u de meest gunstige tarieven heeft.

E.ON levert vanaf 1 mei alleen nog maar ‘groene stroom’

Energiebedrijf E.ON voorziet vanaf 1 mei 2012 al haar particuliere klanten van “groene” stroom. De leverantie van grijze stroom wordt stopgezet. De leverancier belooft dat consumenten niet meer gaan betalen voor de groene stroom.

Investering in groene energie

De komende vijf jaar investeert E.ON ruim zeven miljard euro in groene energie. E.ON heeft de afgelopen tijd onder meer geïnvesteerd in windparken, evenals projecten rondom zonne-energie en aardwarmte. Roel Meijerink, Manager Marketing & Sales van E.ON Benelux, licht toe: “E.ON wil naast nieuwe grootschalige, duurzame productieparken ook op kleinere schaal werken aan duurzaamheid. Daarom krijgen al onze klanten zonder tariefaanpassing vanaf 1 mei aanstaande groene in plaats van grijze stroom. De consument hoeft hier niets voor te doen, maar werkt zo ongemerkt toch samen met ons mee aan een schoner en beter milieu.”

Over E.ON

E.ON Benelux is onderdeel van één van de grootste private energiebedrijven ter wereld, E.ON AG. Het bedrijf telt meer dan 26 miljoen klanten in 30 landen. E.ON heeft ruim 78 duizend medewerkers en rapporteerde over 2011 een omzet van ruim 112 miljard euro.

Postcodecheck?

Wilt u ook groene stroom. Doe onze postcodecheck en kijk welke energieleverancier nog meer helemaal “groen” is.

Nederland gebruikt steeds meer groene stroom

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken steeds meer groene stroom. Zo blijkt uit het jaaroverzicht (PDF) van CertiQ.

Het aantal afgeboekte groene stroom certificaten is dit jaar met bijna 22% gestegen. TenneT geeft aan dit gelijk staat aan het verbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Maar liefst 33,5 miljoen certificaten zijn in 2011 afgeboekt.

Certificaten voor groene stroom

Het is niet mogelijk te zien of er nu groene of juist grijze stroom uit het stopcontact komt. Daarom wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit certificaten. Een producent van groene energie ontvangt per geproduceerde megawattuur (MWh) een certificaat, een soort bewijs van echtheid. Zodra deze megawattuur daadwerkelijk aan een huishouden of bedrijf wordt geleverd door de energieleverancier wordt dit certificaat afgeboekt. Dat wil dus zeggen dat het aantal afgeboekte groene stroom certificaten aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit dat er is gebruikt.

Vraag overstijgt aanbod in Nederland

Het afgelopen jaar (2011) werden in Nederland 11,1 miljoen certificaten aangemaakt, in 2010 waren dit er nog 10,7 miljoen. De vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit is echter groter dan het aanbod in Nederland. Daarom worden er buitenlandse certificaten ingekocht. Waren dat er in 2010 nog 16 miljoen, verleden jaar was dit cijfer gestegen naar 25 miljoen certificaten.

2010 2011
Aangemaakte certificaten 10,7 miljoen 11,1 miljoen
Geïmporteerde certificaten 16 miljoen 25,5 miljoen
Afgeboekte certificaten 27,5 miljoen 33,5 miljoen

Herkomst groene stroom

De grootse bronnen van groene elektriciteit zijn in Nederland biomassa, goed voor 6,4 miljoen certificaten, en windenergie, 4,2 miljoen certificaten.
De geïmporteerde certificaten bestaan voor het overgrote deel uit duurzame elektriciteit uit waterkrachtcentrales in Noorwegen.

CertiQ

CertiQ is een 100% dochtervennootschap van TenneT TSO B.V. en certificeert elektriciteit uit duurzame bronnen. In Nederland gelden de certificaten van CertiQ voor duurzame elektriciteit als het enige bewijs dat een leverancier ‘groene’ elektriciteit levert. Bovendien vormen deze certificaten de basis voor de subsidieregelingen die gericht zijn op het stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit. CertiQ werkt nauw samen met collega-instellingen in Europa om ook de Europese markt op het gebied van certificering van elektriciteit to stand te brengen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.certiq.nl.

Gebruikt u nog geen groene stroom?

Maakt u zelf nog geen gebruik van groene stroom? Maak dan een vergelijking met onze handige online vergelijker en profiteer van de vaak lage tarieven. Pas in het overzicht de filter aan zodat “Soort energie” op “groen” staat en vergelijk op die manier alleen groene stroom aanbieders.