E.on stopt met kolenenergie

E.on, de grootste energieleverancier in Duitsland neemt volledig afstand van zijn gas- en kolencentrales. De centrales worden overgedragen aan een andere, nieuwe onderneming die ook de centrales van E.on in Nederland overneemt. Het energiebedrijf gaat zich vanaf heden vooral richten op hernieuwbare energie.

Continue reading

Prins van Oranje opent aardwarmtecentrale

Onder grote belangstelling opende Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje op 7 juni 2012 de aardwarmtecentrale van het project Aardwarmte Den Haag. Met dit feestelijke startsein zijn de eerste 300 woningen in Nederland aangesloten op de nieuwe aardwarmtecentrale.

Continue reading

Eerste duurzame drijvende woning van Nederland in Maastricht

Autarkhome

Deze drijvende woning heet Autarkhome en is de eerste drijvende passiefwoning ter wereld. Dit betekent dat hij volledig in zijn eigen energie voorziet: elektriciteit, warmte en water. Door het toepassen van duurzame technieken is deze waterwoning tienmaal energiezuiniger dan een gemiddelde woning. De Autarkhome is ontworpen door Pieter Kromwijk van Coenegracht en Kromwijk Architecten.

Open voor publiek

Op woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u de Autarkhome komen bewonderen. Deze woning ligt de komende vijf maanden bij de steigers van rederij Stiphout aan de Kesselskade in Maastricht. U krijgt uitgebreide informatie over de woning en over duurzaamheidsinitiatieven van de gemeente, zoals energiezuinige openbare verlichting, duurzame afvalverwerking en andere energiebesparende maatregelen.

Energiebesparing

Vanaf 1 juni is er iedere woensdagmiddag een energiespreekuur voor vragen over energiebesparing en duurzame energie in je eigen woning. Onder alle bezoekers worden tien pakketten met duurzame verlichting en tien regentonnen verloot.

In de Autarkhome worden ook workshops verzorgd. Leerlingen van het MBO krijgen duurzaam onderwijs en kan er gekookt worden. Organisaties die een workshop over duurzaamheid willen organiseren kunnen de Autarkhome huren.

Meteen besparen op uw energiekosten

Voorziet uw eigen woning zichzelf nog niet van energie, maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier u de voordeligste tarieven krijgt.

Windpark op zeewering Maasvlakte 2 Rotterdam

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) meldde maandag dat het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2. Het nieuwe windpark moet een vermogen krijgen van meer dan 100 MW.

Om het windmolenpark te realiseren start het Havenbedrijf met een internationale marktconsultatie die loopt tot 9 december 2011.

Energie voor 350.000 huishoudens in 2020

Het streven van het Havenbedrijf Rotterdam is om in het jaar 2020 een verdubbeling van de capaciteit van windturbines in het havengebied te hebben gerealiseerd, met een totaal vermogen van 300 MW, goed voor 350.000 huishoudens. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een windpark op de buitencontour van de Maasvlakte 2 met een vermogen van meer dan 100 MW. Het gaat om een toplocatie waar de wind vanaf de Noordzee vrij spel heeft.

14 procent duurzame energie

Het bouwen van een windmolenpark op de Maasvlakte 2 past in de ambitie van het Rijk om 14% duurzame energie te realiseren in 2020.