Wat is groene stroom?

Groene energie, of groene stroom is de tegenhanger van grijze stroom. Dit is energie dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, zon en water. Groene energie is over het algemeen iets duurder dan grijze stroom, het is wel vele malen beter voor het milieu! Bij de productie van groene energie komt er vrijwel geen CO2 vrij, waardoor het broeikaseffect vrijwel nihil is.

De gedachte om te kiezen voor groene stroom komt voort uit het feit dat een steeds groeiend aantal huishoudens op een duurzame en verantwoorde manier energie willen afnemen. Nederland krijgt steeds meer windmolenparken om in die behoefte te kunnen voorzien. Groene stroom wordt opgewekt uit:

  • Zonne-energie. Consumenten en bedrijven plaatsen zonnepanelen die zonne-energie opwekken. Deze energie kan in veel gevallen ook teruggeleverd worden aan de energieleverancier.
  • Windenergie. Er zijn windmolenparken in de zee en op het land die bij de juiste hoeveelheid wind energie opwekken.
  • Biomassa. Opwekken van energie middels vergisting, verbranding of vergassing van biomassa. Onder biomassa wordt tuinafval, mest en rioolslib verstaan.
  • Waterkracht. Met behulp van zwaartekracht wordt water door elektriciteitsturbines geleid. Deze komen in beweging, echter komt deze vorm van opwekken van groene stroom vrij weinig voor in Nederland.

Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Energierekening 12 euro duurder bij sluiting kolencentrales

Het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales levert 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland op. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat.

Continue reading

Nederland gebruikt steeds meer groene stroom

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken steeds meer groene stroom. Zo blijkt uit het jaaroverzicht (PDF) van CertiQ.

Het aantal afgeboekte groene stroom certificaten is dit jaar met bijna 22% gestegen. TenneT geeft aan dit gelijk staat aan het verbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Maar liefst 33,5 miljoen certificaten zijn in 2011 afgeboekt.

Certificaten voor groene stroom

Het is niet mogelijk te zien of er nu groene of juist grijze stroom uit het stopcontact komt. Daarom wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit certificaten. Een producent van groene energie ontvangt per geproduceerde megawattuur (MWh) een certificaat, een soort bewijs van echtheid. Zodra deze megawattuur daadwerkelijk aan een huishouden of bedrijf wordt geleverd door de energieleverancier wordt dit certificaat afgeboekt. Dat wil dus zeggen dat het aantal afgeboekte groene stroom certificaten aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit dat er is gebruikt.

Vraag overstijgt aanbod in Nederland

Het afgelopen jaar (2011) werden in Nederland 11,1 miljoen certificaten aangemaakt, in 2010 waren dit er nog 10,7 miljoen. De vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit is echter groter dan het aanbod in Nederland. Daarom worden er buitenlandse certificaten ingekocht. Waren dat er in 2010 nog 16 miljoen, verleden jaar was dit cijfer gestegen naar 25 miljoen certificaten.

2010 2011
Aangemaakte certificaten 10,7 miljoen 11,1 miljoen
Geïmporteerde certificaten 16 miljoen 25,5 miljoen
Afgeboekte certificaten 27,5 miljoen 33,5 miljoen

Herkomst groene stroom

De grootse bronnen van groene elektriciteit zijn in Nederland biomassa, goed voor 6,4 miljoen certificaten, en windenergie, 4,2 miljoen certificaten.
De geïmporteerde certificaten bestaan voor het overgrote deel uit duurzame elektriciteit uit waterkrachtcentrales in Noorwegen.

CertiQ

CertiQ is een 100% dochtervennootschap van TenneT TSO B.V. en certificeert elektriciteit uit duurzame bronnen. In Nederland gelden de certificaten van CertiQ voor duurzame elektriciteit als het enige bewijs dat een leverancier ‘groene’ elektriciteit levert. Bovendien vormen deze certificaten de basis voor de subsidieregelingen die gericht zijn op het stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit. CertiQ werkt nauw samen met collega-instellingen in Europa om ook de Europese markt op het gebied van certificering van elektriciteit to stand te brengen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.certiq.nl.

Gebruikt u nog geen groene stroom?

Maakt u zelf nog geen gebruik van groene stroom? Maak dan een vergelijking met onze handige online vergelijker en profiteer van de vaak lage tarieven. Pas in het overzicht de filter aan zodat “Soort energie” op “groen” staat en vergelijk op die manier alleen groene stroom aanbieders.