Nieuwe windparken op zee

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Een van de belangrijkste vormen van duurzame energie is windenergie. De overheid ziet dan ook een taak voor zichzelf weggelegd om windenergie te stimuleren en heeft onlangs, naast de reeds bestaande plannen, nog eens drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe windparken worden aangelegd.
Het doel is om tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee te bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale energieverbruik.


Inhoud van dit artikel


Vier actieve windparken

Momenteel zijn er al vier windparken op de Noordzee actief. Dat zijn Windpark Luchterduinen, het prinses Amaliawindpark, het Windpark Egmond aan Zee en het vorig jaar officieel geopende Gemini Windpark. In totaal bestaan deze windparken uit 289 windmolens. Wat leveren die windparken ons nu concreet op? Welnu, samen zijn de windmolens goed voor 957 megawatt. Dat is energie voor ruim 1,1 miljoen huishoudens.

(Terug naar boven)


Eerste windpark zonder subsidie

In het gebied Borssele, 22 kilometer voor de Zeeuwse kust, worden conform reeds bestaande plannen twee nieuwe windparken gebouwd. Evenals drie nieuwe parken voor de Hollandse kust. Deze parken moeten voor 2023 zijn gerealiseerd.
Ontwikkelaars en energiebedrijven kunnen zich inschrijven via een zogenaamde openbare tender procedure. De verwachting was aanvankelijk dat de subsidie voor windparken op zee zo’n 18 miljard euro zou kosten. Maar omdat de overheid ook alle voorwaarden regelt om het park aan te kunnen leggen, kunnen de risico’s voor projectontwikkelaars laag worden gehouden. Deze procedure zorgt voor een stevige concurrentie. Bedrijven streven ernaar om een zo goedkoop mogelijk plan op tafel te leggen om zodoende de subsidie en de vergunning om het windpark te mogen bouwen in de wacht te slepen. Het blijkt een slimme zet van de overheid, want in twee jaar tijd werden de verwachte subsidiekosten al gehalveerd. De aanpak blijkt nu zelfs zo succesvol dat het windpark voor de Hollandse kust zelfs zonder subsidie kan worden gebouwd en geëxploiteerd.

(Terug naar boven)


De nieuwste plannen

Naast de huidige plannen voor de Zeeuwse en Hollandse kust heeft het kabinet onlangs nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen voor de realisatie van windparken. Eén gebied ten noorden van de Waddeneilanden en twee gebieden voor de Noord-Hollandse kust.
En wat heeft de Nederlandse economie aan deze windparken? De parken dragen enorm bij aan de transitie naar duurzame energiebronnen. In de toekomst hebben ze voldoende capaciteit om ongeveer 6.5 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Daarnaast levert de ontwikkeling en de bouw van de windparken op zee naar schatting tienduizend nieuwe banen op. Kortom een impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse economie.
Voor wie geïnteresseerd is in het afnemen van duurzame energie, maar niet teveel wil betalen zijn er verschillende aanbieders op de markt. Het loont de moeite om zich te verdiepen in de verschillen.

(Terug naar boven)


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.