De salderingsregeling blijft ongewijzigd

De salderingsregeling blijft ongewijzigd

Nederland kent een groei in particuliere gebruikers van zonnepanelen. Zo’n 450.000 huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak. Deze huishoudens ontvangen voor stroom die ze opwekken en aan het energienet terugleveren, precies evenveel als ze betalen voor stroom die ze afnemen: de zogeheten salderingsregeling.


Inhoud van dit artikel


Aanvankelijk waren er plannen om de vergoeding voor stroom van zonnepanelen te verlagen. De Tweede Kamer verzocht minister Kamp van Economische Zaken echter om de salderingsregeling ongewijzigd te laten. En met succes. De minister heeft onlangs besloten de salderingsregeling voorlopig te verlengen. Het kabinet vindt het van belang om de productie van duurzame elektriciteit te blijven stimuleren. Ook in de toekomst. En dat is gunstig voor huishoudens met zonnepanelen. Immers de opbrengst van de teruggeleverde elektriciteit wordt tegen de kosten van de afgenomen elektriciteit weggestreept.


Voor wie geldt de salderingsregeling?

Saldering is toegestaan voor kleinverbruikers die ‘’achter de meter” elektriciteit opwekken en vindt plaats als een gedeelte van de opwek niet direct zelf wordt gebruikt, maar aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd.

Deze opwek achter de meter gebeurt in de meeste gevallen met zonnepanelen. De elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd, wordt in mindering gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen. De salderingsregeling is tot stand gekomen om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, waarin analoge meters terugdraaien op het moment dat elektriciteit op het net wordt teruggeleverd. (Bron: brief van 12 juli 2017 van minister Kamp aan de Tweede Kamer.)

(Terug naar boven)


Slimme meters

Zonder overheidssteun is het zelf opwekken van energie nog niet rendabel. Voor de overheid is het een relatief dure aangelegenheid. Naast dat het een dure regeling is, neemt salderen ook de prikkel weg voor huishoudens om het energieverbruik te optimaliseren en het elektriciteitssysteem te ontlasten, aldus Kamp. De minister vindt het stimuleren van duurzame elektriciteit belangrijk genoeg om ook in de toekomst een duit in het zakje te blijven doen. Wel heeft hij onlangs een aantal alternatieven laten doorberekenen met de aanvankelijke insteek om per 2020 de salderingsregeling te vervangen door een nieuwe regeling.

Zo is er gekeken naar opties waarbij energiebedrijven een zelf bepaalde (lagere) marktprijs betalen voor stroom van zonnepanelen. In een variant komt daar een overheidssubsidie per geleverde kilowattuur bovenop. Een andere optie is een eenmalige subsidie op het moment dat de zonnepanelen worden aangeschaft. Gebleken is dat die varianten pas uitvoerbaar zijn als er op grote schaal in Nederland digitale elektriciteitsmeters, zgn. slimme meters, in gebruik zijn genomen. Want analoge meters maken geen onderscheid: als een particulier stroom afneemt, draait de schijf de ene kant op en loopt zijn energierekening dus op en als hij stroom produceert, draait de schijf simpelweg de andere kant op en gaat zijn energierekening weer omlaag.

Slimme meters maken wel onderscheid tussen elektriciteit die aan het net is teruggeleverd en elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Besloten is nu om de verdere uitrol van de slimme meter af te wachten voor er aan de salderingsregeling wordt getornd.

(Terug naar boven)


Volgend kabinet

De minister merkt op dat het aan een volgend kabinet is om duidelijkheid te verschaffen over de salderingsregeling na 2023. Want doordat de duurzaam opgewekte stroom wordt ‘weggestreept’ ontvangt de overheid minder btw en energiebelasting. Als het aan minister Kamp ligt wordt de regeling na 2023 dus alsnog aangepast. Uitgangspunt daarbij blijft dat zonnepanelen ook na 2023 financieel aantrekkelijk blijven.

2 thoughts on “De salderingsregeling blijft ongewijzigd

 1. Interessant artikel. Het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen wordt ook steeds interessanter voor de consument. Zeker omdat het gebruik van gas steeds duurder wordt.
  Het modernisering van woningen scheelt aanzienlijk in stookkosten en met de extra ‘eigen’ elektriciteit kan je bijna gratis leven.

 2. Ik begrijp zowiezo niet dat als je duurzaam bezig bent dat je juist daarom word belast
  mensen die investeren in zonnepanelen die investeren om uiteindelijk zelf ook wat te besparen en daarbij is het beter voor de mileu maar ik weet precies wat er nu gaat gebeuren ze wachten nog met de nieuwe voorstel met salderen uiteindelijk wanneer je nu gaat investeren in de zonnepanelen en je hebt enkele jaren nodig om de zonnepanelen terugverdient te hebben gaat die regeling van pas

  ik vraag me soms echt af eerst schreeuwen duurzaam duurzam mileu dit mileu dat
  maar dan toch mensen belasten en ervoor zorgen dat mensen toch niet duurzaam bezig gaan

  logic..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *