Wat is een enkelvoudige storing?

In het geval er in het elektriciteitsvoorzieningssysteem een entiteit, productie-eenhoud of ander relevant element uitvalt kun je spreken van een enkelvoudige storing. Een onderbreking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100MW is toegestaan. Een enkelvoudige storing kan voorkomen als bijvoorbeeld een controlcomputerstoring, powerbusstoring, generatorstoring, referentiestoring of een thrusterverstoring zijn. Om deze enkelvoudige storing tegen te gaan wordt er gebruik gemaakt van enkelvoudige storingsreserves.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat zijn leveringskosten?

Kosten die je energieleverancier aan je doorberekend voor de levering van stroom en/of gas heten leveringskosten. Deze kosten zijn onder te verdelen in vaste kosten en variabele kosten.

Vaste kosten. Kosten die altijd betaald moeten worden, ongeacht de totaal afgenomen hoeveelheid gas en/of stroom.
Variabele kosten. Dit bedrag dat je moet betalen is geheel afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt gas (per m3) en/of stroom (per kWh) vermenigvuldigt met de tarieven die de energieleverancier hanteert.

Een energierekening bestaat voor zo’n 45% uit leveringskosten. De rest van de rekening bestaat uit onder andere belastingen, netwerkkosten en meterkosten.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is programmaverantwoordelijkheid?

Elke aangesloten energieleverancier of netbeheerder op het Nederlandse energienetwerk heeft de verantwoordelijkheid om de dagelijkse productie, transport en het verbruik van elektriciteit te plannen. De programmaverantwoordelijkheid wordt in de vorm van verschillende programma’s kenbaar gemaakt aan de landelijk opererende netbeheerders. De programma’s uit de programmaverantwoordelijkheid geven balans aan productie en afname, eventuele afwijkingen op de planning worden achteraf verrekend. De energieleverancier vervult de taak van programmaverantwoordelijke namens zijn klanten.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is regiotoeslag op gas?

De hoogte van de regiotoeslag op gas is afhankelijk van de afstand van je woning ten opzichte van de gasbel in Groningen. Om deze reden betalen consumenten in Limburg een hogere energierekening dan inwoners van Friesland.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is shipperverantwoordelijkheid?

Shipperverantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet om de dagelijkse productie, transport en verbruik van gas te plannen. Het is dus de shipperverantwoordelijkheid om een goede planning te maken in de vorm van programma’s. Deze programma’s moeten worden bekend gemaakt aan de landelijke netbeheerders. Er wordt een balans gemaakt tussen productie en afname en eventuele afwijkingen worden achteraf berekend. Shipperverantwoordelijkheid kun je niet vergelijken met de taak van de energieleverancier, programmaverantwoordelijkheid.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.