Wat zijn systeemdiensten?

Wat zijn systeemdiensten?

De systeemdiensten zijn de diensten die de landelijke netbeheerder TenneT levert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen en de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

Waarom voert TenneT systeemdiensten uit? TenneT voert systeemdiensten uit om te waarborgen dat het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige manier verloopt. Daarbij zijn deze systeemdiensten van belang om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen. Verder voert TenneT de systeemdiensten uit om de energiebalans op alle elektriciteitsnetten in Nederland te herstellen of te handhaven. In de Systeemcode zijn de systeemdiensten van TenneT vastgelegd. Ook is TenneT verplicht de systeemdiensten volgens internationale afspraken en verplichtingen (UCTE-policies) na te komen.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.