Wat is een energiecollectief?

Dit is een collectief (samenwerking) dat voor consumenten resulteert in een goedkoper energietarief voor stroom en/of gas. Door meerdere huishoudens te verenigen in de aanschaf van energiecontracten kunnen er goedkopere maandbedragen worden afgesproken met de energiebedrijven. De inkoop wordt over het algemeen gerealiseerd middels een veiling. Het energiecollectief zet een veiling uit waarop energieleveranciers een bod op mogen uitbrengen. De energieleverancier met de laagste tarieven wint de veiling en mag dan het energiecollectief van stroom en/of gas voorzien.

Er zijn een 2-tal verschillende energiecollectieven te vinden in Nederland, namelijk een doorlopende en onafhankelijk energiecollectief en een energiecollectief met een 1-malige veiling.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is kernenergie?

Kernenergie is energie dat simpelweg opgewekt wordt in kerncentrales. Kernenergie valt in de categorie grijze stroom en wordt niet duurzaam opgewekt. Je kunt zien of je energieleverancier ook kernenergie levert door te kijken op het stroometiket. Hier staat op wat de samenstelling is van de geleverde stroom. Het stroometiket kun je vinden op de informatie pagina van een energieleverancier.

Je hoeft geen gebruik te maken van kernenergie, helaas is het wel zo dat abonnementen met kernenergie goedkoper zijn dan abonnementen met enkel groene stroom. Er bestaat dus een kans dat je gebruik maakt van kernenergie als je kiest voor een abonnement met grijze energie.

Er zijn een aantal voor- en nadelen omtrent het gebruik van kernenergie:

Voordeel: Geen CO2 uitstoot.
Nadeel: Radioactief restafval dat voor lange tijd schadelijk is voor mens en milieu.

Voordeel: Enorme productie energie per centrale
Nadeel: Het winnen, verwerken en vervoeren van uranium brengt grote gezondheidsrisico’s en milieuschade met zich mee.

Voordeel: Uranium is relatief goedkoop en zeer voorradig
Nadeel: Risico van verspreiding kernwapens of sabotage

Voordeel: Minder afhankelijk van regio’s waar het bestuur instabiel is
Nadeel: Het bouwen van een nieuwe kerncentrale is erg duur

Bepaal voor jezelf of je een energiecontract wil afsluiten waar een deel kernenergie in zit.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is grijze energie?

De tegenhanger van groene energie is grijze energie of grijze stroom. Dit is een andere benaming voor niet-duurzame of milieubelastende energie. Maak je geen keuze voor groene energie? Dan krijg je in de meeste gevallen standaard grijze energie als standaard keuze voor de energielevering bij je thuis. Grijze energie wordt opgewekt door middel van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en kool. Het opwekken van energie aan de hand van deze brandstoffen komen veel broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Het opwekken van energie aan de hand van kernenergie valt ook onder grijze energie. Je kunt dus stellen dat grijze energie veel schadelijker is dan groene energie, aangezien deze niet op een duurzame manier wordt opgewekt.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is groene stroom?

Groene energie, of groene stroom is de tegenhanger van grijze stroom. Dit is energie dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, zon en water. Groene energie is over het algemeen iets duurder dan grijze stroom, het is wel vele malen beter voor het milieu! Bij de productie van groene energie komt er vrijwel geen CO2 vrij, waardoor het broeikaseffect vrijwel nihil is.

De gedachte om te kiezen voor groene stroom komt voort uit het feit dat een steeds groeiend aantal huishoudens op een duurzame en verantwoorde manier energie willen afnemen. Nederland krijgt steeds meer windmolenparken om in die behoefte te kunnen voorzien. Groene stroom wordt opgewekt uit:

  • Zonne-energie. Consumenten en bedrijven plaatsen zonnepanelen die zonne-energie opwekken. Deze energie kan in veel gevallen ook teruggeleverd worden aan de energieleverancier.
  • Windenergie. Er zijn windmolenparken in de zee en op het land die bij de juiste hoeveelheid wind energie opwekken.
  • Biomassa. Opwekken van energie middels vergisting, verbranding of vergassing van biomassa. Onder biomassa wordt tuinafval, mest en rioolslib verstaan.
  • Waterkracht. Met behulp van zwaartekracht wordt water door elektriciteitsturbines geleid. Deze komen in beweging, echter komt deze vorm van opwekken van groene stroom vrij weinig voor in Nederland.

Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.


Wat is een opwekkingsbron?

Dit is de bron die energie opwekt. Het hangt sterk af van de energiebron welke opwekkingsbron er gebruikt is om de energie voor je energiecontract te leveren. De meeste energieleveranciers bieden tegenwoordig onder andere groene stroom aan. Dit wordt vaak opgewerkt met behulp van een duurzame (schone) opwekkingsbron zoals zon, water en wind.

Het kan voorkomen dat energieleveranciers groene stroom leveren vanuit een grijze opwekkingsbron, maar dit compenseren door projecten te financieren waarmee bijvoorbeeld nieuwe bossen worden aangelegd.


Online vergelijking

Wil je ook switchen naar een nieuwe energieleverancier? Maak dan een vergelijking met onze online vergelijker en kijk bij welke energieleverancier jij de hoogste besparing kunt realiseren.